FAQ items aan het laden...
Nieuws2020-07-07T19:24:15+01:00

Overeenkomst met België verlengd tot 1 juli 2021

Nederland en België hebben sinds 11 maart 2020 een tijdelijk fiscaal akkoord over de belastingheffing van grensarbeiders in loondienst. Op basis van dit akkoord mag een inwoner van een land, die normaal in het andere land werkt, maar als gevolg van Covid-19 maatregelen thuis moet werken, deze thuiswerkdagen voor fiscale

31 maart 2021|COVID-19, tax + global mobility|

90 dagen limiet voor personen met de Britse nationaliteit

Personen met de Britse nationaliteit hebben geen visum nodig om Nederland of andere Schengenlanden in te reizen voor een periode van maximaal 90 dagen binnen elke 180 dagen periode, behoudens eventuele restricties als gevolg van Covid-19. Britten die langer willen blijven of willen werken in één van deze landen, dienen

18 maart 2021|BREXIT, immigratie|

Aangescherpte regels voor reizen naar Nederland

Naar aanleiding van de meest recente publicaties van de Nederlandse regering kan worden geconcludeerd dat de reisbeperkingen die per 23 januari worden aangescherpt, geen gevolgen hebben voor het recht van (reguliere) kennismigranten van buiten de EU om Nederland in te reizen met een MVV of goedkeuringsbrief van de Nederlandse Immigratiedienst.

22 januari 2021|COVID-19, immigratie|

Hoofdpunten Brexit-deal en sociale zekerheid bij grensoverschrijdend werken

Terwijl de inkt van de op 31 december 2020 ondertekende Brexit-deal nog maar nauwelijks droog is, informeren wij u graag alvast over de hoofdpunten inzake de sociale zekerheidspositie bij grensoverschrijdend werken tussen de EU en het VK. Voor op of voor 31 december 2020 bestaande situaties blijven de oude regels gelden,

5 januari 2021|COVID-19, social security|

Salariscriteria 30%-regeling 2021

De salariscriteria voor de 30%-regeling voor 2021 zijn: Het belastbaar loon voor een werknemer moet op jaarbasis meer dan EUR 38.961 (2020: EUR 38.347) bedragen. Het belastbaar loon voor een werknemer die een kwalificerende mastertitel heeft en tevens jonger is dan 30 jaar, moet op jaarbasis meer dan EUR 29.616

21 december 2020|tax + global mobility|

Document Grensarbeider noodzakelijk voor Britse grensarbeiders

Onlangs heeft de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) duidelijkheid gegeven onder welke voorwaarden Britse grensarbeiders na 31 december 2020 in Nederland mogen blijven werken. Een grensarbeider is iemand die: de Britse nationaliteit heeft en vóór 1 januari 2021 als grensarbeider reeds in Nederland werkt in het Verenigd Koninkrijk of in een

10 december 2020|immigratie|

Nieuwe salariseisen kennismigranten 2021

De salariseisen voor kennismigranten, Intra-Corporate Transferees (ICT) en Blauwe Kaart houders voor 2021 zijn bekend gemaakt en luiden als volgt*: Kennismigranten/ICT van 30 jaar en ouder: EUR 4.752 Kennismigranten/ICT jonger dan 30 jaar: EUR 3.484 Kennismigranten die binnen 3 jaar voorafgaand aan de tewerkstelling een opleiding aan een hoger onderwijsinstelling

1 december 2020|immigratie|

Controle jaarlijks salariscriterium 30%-regeling 2020

Om in aanmerking te komen voor de 30%-regeling moeten werknemers onder andere over specifieke deskundigheid beschikken. Aan deze voorwaarde is voldaan als het belastbare salaris gedurende de looptijd van de 30%-regeling continu voldoet aan het salariscriterium. Voor 2020 moet het belastbare loon hoger zijn dan EUR 38.347 of EUR 29.149

25 november 2020|tax + global mobility|

Twijfel over de echtheid van verblijfsvergunningen?

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) geeft sinds kort nieuwe Nederlandse verblijfsvergunningen af. Verschillende cliënten hebben ons vragen gesteld over de authenticiteit van nieuw afgegeven vergunningen, omdat deze nogal afwijken van de oude (model 2012) verblijfsvergunningen. De verschillen kunt u hier zien. De oude vergunningen blijven nog steeds geldig en zullen

23 november 2020|immigratie|

Controleer de einddatum van 30%-regelingen die voor 1 januari 2019 zijn afgegeven!

Per 1 januari 2019 is de looptijd van de 30%-regeling teruggebracht van acht naar vijf jaar. Er geldt een overgangsregeling voor medewerkers die voor die datum al een 30%-regeling hebben ontvangen. Voor die medewerkers raden we sterk aan om dit te verifiëren, de einddatum te bepalen volgens onderstaand schema en

18 november 2020|Geen onderdeel van een categorie|
Ga naar de bovenkant