Onze diensten

De basis van de MILES-dienstverlening wordt gevormd door international payrolling. Maar er komt meer kijken bij grensoverschrijdende arbeid en het tewerkstellen van internationale medewerkers. Vandaar dat onze dienstverlening een stuk breder is. Op basis van uw specifieke situatie en wensen bieden we een op maat gemaakt proces, waarvan diverse diensten deel uit kunnen maken. Hierbij ontzorgen we u graag van A tot Z. Welke diensten dit inhoudt leest u hier.

International payrolling

Gespecialiseerde arbeid uit het buitenland halen gaat meestal gepaard met complexe administratieve, fiscale en juridische vraagstukken. Dit heeft alles te maken met de voortdurend veranderende lokale wet- en regelgeving. Het bijhouden hiervan is een taak op zich en voor de meeste organisaties geen kernactiviteit. Voor MILES daarentegen wel.

Altijd compliant

MILES biedt internationale payroll-dienstverlening en ontzorgt opdrachtgevers hierbij van A tot Z. Als u kiest voor MILES, wordt de verloning van uw expats en alles eromheen gegarandeerd goed geregeld volgens de laatste lokale wet- en regelgeving. Zo weet u zeker dat u altijd compliant bent.

Kennis, ervaring én veelzijdigheid

Naast diepgaande kennis en jarenlange ervaring vraagt international payrolling ook om veelzijdigheid. Geen situatie is hetzelfde en dat geldt ook voor de wijze waarop opdrachtgevers hun internationale medewerkers willen en kunnen belonen. Onze specialisten denken graag mee en maken inzichtelijk welke situatie de meest aantrekkelijke is in fiscaal, administratief en juridisch opzicht. Voor u en uw medewerkers.

Meer weten over international payrolling?

Neem gerust contact met ons op als we u kunnen helpen met pragmatische international payrolling-oplossingen. Ook zetten we graag ons internationale netwerk voor u in.

Erkend Referent bij de IND

MILES is gespecialiseerd in pragmatische payrolling-oplossingen voor buitenlandse werknemers en kennismigranten (EU en Non-EU). Als Erkend Referent bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) kunnen we uw internationale medewerkers op onze loonlijst zetten en optreden als juridisch werkgever. Dit is handig als uw organisatie nog niet is erkend door de IND en opgenomen in het openbaar register erkende referenten.

Werkvergunning en verblijfsvergunning
MILES maakt het mogelijk voor internationale medewerkers om in ons land op tijdelijke basis of voor een langere periode te werken. Voor niet Europese werknemers is een werkvergunning vereist. Daarnaast is, afhankelijk van de duur van de werkzaamheden in Nederland, een verblijfsvergunning nodig. Voor niet Europese werknemers gelden specifieke eisen om in Nederland te mogen wonen en werken. Zo dient een kennismigrant een in Nederland gevestigde werkgever te hebben, die eveneens geregistreerd dient te zijn als Erkend Referent. Deze rol kan MILES voor u vervullen. Ook helpen we u graag bij het regelen van verzekeringen en huisvesting. Ontzorging van A tot Z kortom!

Meer weten over juridisch werkgeverschap?
Neem gerust contact met ons op als u op zoek bent naar een gerenommeerde juridisch werkgever voor uw internationale medewerkers. Ook zetten we graag ons internationale netwerk voor u in.

Immigratie

MILES weet wat er allemaal komt kijken bij kenniswerkers die in Nederland aan de slag willen gaan of Nederlandse werknemers die hun carrière in het buitenland willen voortzetten. Succes staat of valt in beide gevallen met een degelijke voorbereiding. Samen met onze partner LIMES international regelen we alles wat hiervoor nodig is en draagt u ook de verantwoordelijkheid voor de salarisadministratie, belastingen, HR-zaken en compliancy aan ons over.

Personal touch

Met meer dan 15 jaar ervaring op het gebied van immigratie weet LIMES international als geen ander dat het niet alleen draait om kennis. Zeker zo belangrijk is een persoonlijke aanpak. Wij luisteren samen naar uw wensen en die van uw medewerkers en gaan vervolgens op zoek naar de beste oplossing. Onze immigratie dienstverlening bestaat onder meer uit:

● Begeleiding van immigratieprocedures voor inkomende werknemers en hun familieleden
● Aanvragen van alle noodzakelijke visa en werk- en verblijfsvergunningen
● Regelen van gemeentelijke registraties en het openen van bankrekeningen
● Persoonlijke begeleiding bij afspraken
● Coördinatie van internationale uitzendingen
● Advisering over uw global mobility strategie

Meer weten over immigratie?
Neem gerust contact met ons op als u gebruik wilt maken van onze dienstverlening rondom immigratie of lees hier meer over de immigratiediensten van LIMES.

30%-regeling

Dankzij de zogenaamde 30%-regeling kunnen buitenlandse medewerkers met een specifieke deskundigheid (kenniswerkers) tegen aantrekkelijke fiscale voorwaarden in Nederland komen werken. De regeling biedt gedurende vijf jaar een forfaitaire belastingvrije vergoeding (30%-vergoeding) om alle zogenoemde ‘extraterritoriale kosten’ te dekken. Samen met onze partner LIMES international regelen we alles wat hiervoor nodig is

Extraterritoriale kosten
Bij extraterritoriale kosten kunt u denken aan extra kosten voor het verblijf buiten het land van herkomst. Hieronder vallen onder meer:
● Reiskosten van en naar het land van herkomst
● Extra kosten voor levensonderhoud
● Dubbele huisvestingskosten
● Kosten voor de aanvraag van een verblijfsvergunning
● Kosten voor het wijzigen van officiële documenten (excl. werkvergunning)
● Kosten van een taalcursus

Meer netto salaris, lagere werkgeverslasten
Door het toepassen van de 30%-regeling kan er een flinke toename van het nettosalaris van de werknemer ontstaan, terwijl de werkgeverslasten juist dalen. De maximale duur van de 30%-regeling is vijf jaar, verminderd met eerdere periodes van verblijf of tewerkstelling in Nederland. Gedurende de looptijd van de 30%-regeling moet continu aan de salarisnorm worden voldaan.

Aanvraagprocedure 30%-regeling
De 30%-regeling kan op gezamenlijk verzoek van de werknemer en werkgever worden aangevraagd. Als dit binnen vier maanden wordt gedaan vanaf de eerste dag van de tewerkstelling, is de regeling met terugwerkende kracht van toepassing vanaf dag 1 van de tewerkstelling. Anders is de regeling van toepassing vanaf de eerste dag van de maand, volgend op de maand waarin het verzoek is ingediend.

Meer weten over de 30%-regeling?
Neem gerust contact met ons op als we u kunnen helpen met het aanvragen en op de juiste wijze toepassen van de 30%-regeling voor uw internationale medewerkers. Lees op de website van LIMES meer over de 30%-regeling.

Voor medewerkers

Internationale medewerkers die in Nederland komen werken, krijgen te maken met verschillende wet- en regelgeving en praktische uitdagingen. De belangrijkste zaken hebben wij hieronder voor u op een rijtje gezet. Wij staan u graag terzijde bij deze en eventuele andere onderwerpen, waarmee u te maken krijgt als nieuwe werknemer.

Inkomstenbelasting
Iedereen in Nederland die een aangiftebiljet van de Belastingdienst ontvangt, moet aangifte inkomstenbelasting doen. Ook als u geen brief ontvangt, kan het voordelig zijn om aangifte doen als u een terugbetaling verwacht. Onze ervaren experts staan u terzijde en beschikken over diepgaande kennis op dit gebied. Ze helpen u bij het optimaliseren van uw persoonlijke inkomstenbelastingsituatie en bij het zo gunstig mogelijk voorbereiden van uw aangifte.

Collectieve zorgverzekeringen
In Nederland is iedereen verplicht om verzekerd te zijn voor zorgkosten. Dankzij onze samenwerking met een gerenommeerde Nederlandse zorgverzekeraar, kunnen wij internationale medewerkers een aantrekkelijke collectieve zorgverzekering aanbieden. Ook voor advies over andere verzekeringen, kunt u contact met ons opnemen.

Housing
Een fijne woning en een goede school voor de kinderen zijn belangrijke voorwaarden voor een succesvolle vestiging in een ander land. Wij zetten graag onze kennis, ervaring en internationale netwerk voor u in om dit mogelijk te maken.

Meer weten over deze topics?
Neem gerust contact met ons op als we u kunnen helpen met een van bovenstaande topics. Ook zetten we graag ons internationale netwerk voor u in.

Voor werkgevers

Werkgevers die internationale medewerkers in dienst nemen, krijgen te maken met specifieke wet- en regelgeving en praktische uitdagingen. Om het u en uw medewerkers makkelijk te maken, vindt u hieronder de belangrijkste zaken. Wij staan u graag terzijde bij deze en eventuele andere onderwerpen, waarmee u te maken krijgt als werkgever.

Collectieve zorgverzekeringen
In Nederland is iedereen verplicht om verzekerd te zijn voor zorgkosten. Dankzij onze samenwerking met een gerenommeerde Nederlandse zorgverzekeraar, kunnen wij uw internationale werknemers een aantrekkelijke collectieve zorgverzekering aanbieden. Ook voor advies over andere verzekeringen, kunt u contact met ons opnemen.

Verzuim
Zieke medewerkers krijgen in Nederland de eerste twee jaar hun salaris doorbetaald van hun werkgever. Als werkgever bent u ook verplicht om bij te dragen aan het herstel van uw zieke werknemers. Dit gebeurt in samenspraak met een Arbodienst. We staan u hierbij graag terzijde en adviseren desgewenst over de mogelijkheid van een ziekteverzuimverzekering. Ook voor advies over andere verzekeringen, kunt u contact met ons opnemen.

Housing
Een geschikte woning en een goede school voor de kinderen zijn belangrijke voorwaarden voor een succesvolle vestiging in een ander land. Wij zetten graag onze kennis, ervaring en internationale netwerk in om dit voor uw medewerkers mogelijk te maken.

Meer weten over onze extra diensten?
Neem gerust contact met ons op als u of uw internationale medewerkers gebruik willen maken van onze extra dienstverlening. Ook zetten we graag ons internationale netwerk voor u in.

Professioneel team

MILES beschikt over een professioneel team met vergaande expertise en jarenlange ervaring op het gebied van international payrolling en grensoverschrijdend werken. Door ons directe partnerschap met LIMES international kunnen wij u bovenstaande diensten in de vorm van een one-stop-shop aanbieden.